Ett tryggt besök

På Vapiano tar vi alltid hygien på största allvar. Under coronapandemin har vi även vidtagit ytterligare åtgärder för att ni gäster ska känna er trygga. Självklart följer vi samtliga föreskrifter, råd och instruktioner från Folkhälsomyndigheten, andra myndigheter, regionen och kommunen.

Även om restriktionerna nu är borta, ber vi dig visa hänsyn gentemot andra gäster och våra medarbetare. Besök endast våra restauranger om du är helt frisk och symptomfri.

Varma hälsningar från oss på Vapiano!

Åtgärder och vanliga frågor

Så uppfyller vi föreskrifter, råd och rekommendationer

Vi håller oss ständigt uppdaterade, och följer föreskrifter, råd och instruktioner från Folkhälsomyndigheten, andra myndigheter, regionen och kommunen.

Vi säkerställer att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smittspridning mellan besökare – bland annat information om smittvägar och hygienrutiner samt hur smittspridning kan förhindras på serveringsstället.

Vi upprättar och följer rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras.

Det här gör vi för att informera

Vi informerar personal om att den som vet att han eller hon är smittad eller som har symtom på covid-19 ska stanna hemma och undvika sociala kontakter.

I restaurangerna finns information om förhindrande av smitta av covid-19 till personal, gäster och andra besökare.

Alltid god hygien

Handsprit finns på flera platser i restaurangen och möjlighet för gäster att tvätta händerna med tvål och vatten finns vid samtliga toaletter.

Vapiano har rigorösa och kompromisslösa rutiner för personalens handhygien, frekvens på handtvätt osv. Samtliga av våra medarbetare utbildas i våra hygienrutiner och vet hur man skapar en säker mathantering genom rätt handhygien.

Vi är alltid noggranna med våra städrutiner och har skärpt dessa ytterligare. Vi är extra noga med toaletter samt kontaktytor som till exempel handtag, knoppar, strömbrytare etc. Åtgärder i samband med servering etc.

Åtgärder för att minska trängsel

Vapiano har stora, rymliga lokaler med gott om plats och god möjlighet att hålla avstånd till andra sällskap.

I samtliga restauranger finns, vid behov, avståndsmarkeringar på golvet för exempelvis köer.

  Du som är gäst beställer och hämtar mat och dryck vid disken – och betalar i kassan som vanligt. Vi tackar för din hjälp med att undvika för mycket trängsel och köer vid diskar och kassa.

  Du kan hämta Take Away som vanligt hos oss. Tillsammans hjälps vi åt med att undvika trängsel vid avhämtning.

  Jag föredrar att äta hemma. Levererar ni till mitt område?

  Samtliga restauranger erbjuder mat för avhämtning, och flertalet erbjuder leverans via någon av våra deliverypartners. På vår Delivery-sida hittar du information om aktuella erbjudanden samt länk till våra olika delivery-partners.

  Varför använder ni inte handskar i köket?

  Vi tar alltid hygien på största allvar! Studier visar att handskar inte är någon garanti för bättre hygien. Dessutom riskerar anställda som använder handskar under en längre tid att utveckla allergier och hudproblem. Istället är rekommendationen vi följer, att ha rigorösa och kompromisslösa rutiner för handhygien, frekvens på handtvätt och så vidare. Samtliga av våra medarbetare utbildas i våra hygienrutiner och vet hur man skapar en säker mathantering genom rätt handhygien.

  Värt att nämna är att det finns vissa lägen då handskar ändå används i våra kök, ett sådant exempel är om en medarbetare har en skada på sin hand. I denna typ av situation är det andra rutiner som träder i kraft, och även här har vi strikta regler för hur vi säkrar en god hygien.

  Jag har andra frågor än de som finns listade här ovan. Finns det fler frågor och svar på hemsidan?

  Absolut, här listar vi de vanligaste frågorna kopplade till rådande covid-19-situation och senaste nyheter. Våra övriga frågor och svar hittar du på vår Frågor och svar-sida.