Ett tryggt besök

På Vapiano tar vi, alltid, hygien på största allvar. I coronans tid har vi även vidtagit ytterligare åtgärder för att ni gäster ska känna er trygga. Självklart följer vi samtliga föreskrifter, råd och instruktioner från Folkhälsomyndigheten, andra myndigheter, regionen och kommunen.

Vi ber dig att visa hänsyn till andra gäster och våra medarbetare, besök endast restaurangen när du känner dig helt frisk och symptomfri.

Varma hälsningar från oss på Vapiano!

Åtgärder och vanliga frågor

Så uppfyller vi föreskrifter, råd och rekommendationer

Vi håller oss ständigt uppdaterade, och följer föreskrifter, råd och instruktioner från Folkhälsomyndigheten, andra myndigheter, regionen och kommunen.

Vi säkerställer att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smittspridning mellan besökare – bland annat information om smittvägar och hygienrutiner samt hur smittspridning kan förhindras på serveringsstället.

Vi upprättar och följer rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras.

Det här gör vi för att informera

Vi informerar personal om att den som vet att han eller hon är smittad eller som har symtom på covid-19 ska stanna hemma och undvika sociala kontakter.

I restaurangerna finns information om förhindrande av smitta av covid-19 till personal, gäster och andra besökare.

Vapiano uppmuntrar ej till besök i stora sällskap eller att man går ut med människor man i vanliga fall inte umgås med just nu.

Alltid god hygien

Handsprit finns på flera platser i restaurangen och möjlighet för gäster att tvätta händerna med tvål och vatten finns vid samtliga toaletter.

Vapiano har rigorösa och kompromisslösa rutiner för personalens handhygien, frekvens på handtvätt osv. Samtliga av våra medarbetare utbildas i våra hygienrutiner och vet hur man skapar en säker mathantering genom rätt handhygien.

Vi är alltid noggranna med våra städrutiner och har skärpt dessa ytterligare. Vi är extra noga med toaletter samt kontaktytor som till exempel handtag, knoppar, strömbrytare etc. Åtgärder i samband med servering etc.

Åtgärder för att minska trängsel

Vapiano har stora, rymliga lokaler med gott om plats och god möjlighet att hålla avstånd till andra sällskap. Tack vare M. Thuns genomtänkta design är våra bord från början stora och rymliga.

  • I samtliga restauranger finns, vid behov, avståndsmarkeringar på golvet för exempelvis köer.
  • Vid behov begränsar vi nu antalet besökare på restaurangerna.
  • Ni kan även sitta vid bardisken om avståndet mellan sällskapen är tillräckligt.
  • Från 1 juli 2021 gäller regeln om max 8 personer vid samma bord , det är något som vi följer strikt. Är ni fler än 8 i sällskapet så kommer ni behöva delas upp vid flera bord. Vi har inga begränsningar i antal per sällskap på uteserveringar. Tack för visad förståelse och stöd med att hålla oss till de föreskrifter och allmänna råd som finns kring maxantal vid borden!
  • Ni får inte stå vid bardisk, ståbord eller liknande och äta eller dricka.

Du som är gäst beställer och hämtar fortfarande mat och dryck vid disken. Och betalar i kassan som vanligt. Vi tackar för din hjälp med att undvika trängsel och köer vid diskar och kassa.

Du kan hämta Take Away som vanligt hos oss. Tillsammans hjälps vi åt med att undvika trängsel vid avhämtning.

Samma regler gäller inne i restaurangen och på våra uteserveringar när dessa är öppna.

Jag har ett presentkort som går ut nu men jag är inte bekväm med att besöka en restaurang under rådande covid-19-tider. Kan man förlänga giltighetstiden?

Självklart vill vi att du ska ha möjlighet att använda presentkortet längre fram istället. Samtliga presentkort som löpte ut under 2020 är automatiskt förlängda till och med den 31/08 2021. (Förlängningen gäller ej presentkort som löpte ut tidigare än 1 januari 2020).

Jag vill boka bord för längre fram i tiden, men är osäker på vad som händer med corona-situationen. Kan man avboka utan kostnad?

Hos oss är alla välkomna, generellt sett behöver man inte boka bord hos oss. Däremot förstår vi att man vid vissa tillfällen vill kunna boka och planera. Inga bokningar är bindande, det enda vi ber om är att ni meddelar oss eventuella avbokningar så att vi kan planera vårt arbete på bästa sätt.

Om du vill boka in en Vapiano-stund är det bara att kontakta den restaurang som bokningen gäller.

OBS! I dagsläget avråder vi från större sällskap och gruppbokningar som planeras för den närmsta tiden. Vi välkomnar så klart lagom stora sällskap, i linje med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, och att man visar hänsyn till andra gäster genom att hålla avstånd och endast komma när man känner sig frisk.

Självklart tar vi alltid hygien på största allvar, våra lokaler är stora och dukar endast upp vissa av våra bord för att säkerställa att rekommenderad social distans efterlevs.

Jag föredrar att äta hemma just nu, levererar ni till mitt område?

Samtliga restauranger erbjuder mat för avhämtning, och flertalet erbjuder leverans via någon av våra deliverypartners. På vår Delivery-sida hittar du information om aktuella erbjudanden samt länk till våra olika delivery-partners.

Varför använder ni inte handskar i köket?

Vi tar, alltid, hygien på största allvar! Studier visar att handskar inte är någon garanti för bättre hygien. Dessutom riskerar anställda som använder handskar under en längre tid att utveckla allergier och hudproblem. Istället är rekommendationen vi följer, att ha rigorösa och kompromisslösa rutiner för handhygien, frekvens på handtvätt och så vidare. Samtliga av våra medarbetare utbildas i våra hygienrutiner och vet hur man skapar en säker mathantering genom rätt handhygien.

Värt att nämna är att det finns vissa lägen då handskar ändå används i våra kök, ett sådant exempel är om en medarbetare har en skada på sin hand. I denna typ av situation är det andra rutiner som träder i kraft, och även här har vi strikta regler för hur vi säkrar en god hygien.

Jag har andra frågor än de som finns listade här ovan. Finns det fler frågor och svar på hemsidan?

Absolut, här listar vi de vanligaste frågorna kopplade till rådande covid-19-situation och senaste nyheter. Våra övriga frågor och svar hittar du på vår Frågor och svar-sida.