INTEGRITETSPOLICY

 

12. Juli 2018

 

1. ALLMÄNT

Vi gläder oss åt ditt intresse för VAPIANO. Nedan vill vi informera dig, i enlighet med artikel 13 i EU:s dataskyddsförordning (GDPR), hur VAPIANO behandlar dina uppgifter.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Ansvarig för databehandlingen är Vapiano Sverige, Gå Lugnt Restauranger AB, Humlegårdsgatan 19b, 11446 Stockholm.

LAGRINGSTID

Dina personuppgifter lagras bara så länge som är nödvändigt för ändamålet och tas bort efter att behovet upphör. Såvida lagstadgade dokumenteringskrav finns, kommer dina personuppgifter att raderas efter det att dokumenteringskraven upphört att gälla.

DATAÖVERFÖRING TILL TREDJE PART

Koncerninterna överföringar som till exempel till VAPIANO International Marketing GmbH (VIM) som är ansvariga för marknadsföring och lojalitetsprogram sker antingen med rättsinnehavarens tillstånd enligt artikel 6.1.1 a) GDPR, det berättigade intresset enligt artikel 6.1.1 f) GDPR eller på grundval av artikel 28 GDPR. För att utföra VAPIANO PEOPLE-programmet kommer data att överföras till alla deltagande restauranger och dotterbolag. Rättslig grund är 6.1.1 b) GDPR. För övrigt ger VAPIANO bara dina personuppgifter vidare till tredje part som till exempel skattemyndigheter, banker, domstolar, rättsvårdande myndigheterna när vi på grund av lagstadgade föreskrifter enligt artikel 6.1.1 c) GDPR är skyldiga att genomföra detta som krävs genom anställningsförhållandet enligt § 26 BDSG och att du har gett oss ditt samtycke enligt artikel 6.1.1 a) GDPR eller detta motsvarar VAPIANOs legitima intressen.

Om en dataöverföring sker till våra tjänsteleverantörer som har i uppdrag att sköta databehandlingen genomförs detta endast på ett sätt som överensstämmer med dataskydd enligt artikel 28 GDPR för tillhandahållande av våra tjänster.

En överföring av deltagaruppgifter till adressäljare eller till andra företag för reklamändamål äger inte rum.

DATAÖVERFÖRINGAR TILL ETT TREDJELAND

Ibland överför vi personuppgifter till ett tredje land utanför EU. I varje fall har vi sett till att vi har en lämplig nivå av dataskydd:

Lämplig dataskyddsnivå följer genom lämpligt uppfyllande av avtalet mellan EU och USA om skydd av personuppgifter (artikel 45.1 GDPR), ingåendet av EU:s standardavtalsklausuler eller erkännande av ett EU beslut om en adekvat nivå av dataskydd. 

DINA RÄTTIGHETER

Om villkoren är uppfyllda har du rätt till information från VAPIANO angående dina personuppgifter och även om rättelser, radering, begränsning av användning, invändning mot behandling såväl som möjlighet till överföring uppgifter.

Om du har gett ditt samtycke, kan du återkalla det när som helst. Fram till dess att samtycket återkallas är behandling av uppgifterna lagenlig.

Du har rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet.

TILLHANDAHÅLLANDE AV PERSONUPPGIFTER

Tillhandahållandet av personuppgifter är varken juridiskt eller avtalsenligt föreskrivet men kan vara nödvändigt i enskilda fall då ett avtal ingås, eller en tjänst eller för deltagande i PEOPLE-programmet eller liknande. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter, men utan personuppgifter kan vissa tjänster inte nyttjas.

ONLINEANSÖKAN

Du bestämmer själv omfattningen av de personuppgifter som du vill skicka in till oss som en del av din onlineansökan. Onlineansökaningar överförs elektroniskt till vår rekryteringstjänst, Reachmee, Rosenlundsgatan 52, 118 63 Stockholm, som där behandlas så snabbt som möjligt uteslutande för urval av sökande. Rättslig grund är den nya § 26 BDSG. Ansökningarna skickas sedan som regel till cheferna för de ansvariga avdelningarna i vårt företag. Utöver detta sker ingen ytterligare överföring av dina uppgifter. Vårt företag samt tredje part kommer att behandla dina uppgifter konfidentiellt. Dokumenten kommer att raderas efter 24 mån. I vissa fall (t.ex. resekostnader) kan det på grund av skatterelaterade lagringsperioder handla om längre lagringstider. Lagringens längd beror sedan på lagstadgade lagringsskyldigheter, till exempel från skattelagen eller handelslagen (6-10 år). I det fall vi kan överväga att använda din ansökan för andra eller framtida jobbannonser ber vi om att få en motsvarande anmärkning (samtycke enligt artikel 6.1.1 a) GDPR) på din ansökan eller efterfrågar ditt samtycke.

NYHETSBREV

På vår hemsida har du möjlighet att anmäla dig till vårt kostnadsfria nyhetsbrev. Nyhetsbrevet informerar om aktuella erbjudanden, spännande specialerbjudanden och nyheter från VAPIANO-världen och kan innehålla värdekuponger. Om du ännu inte är medlem i VAPIANO PEOPLE men har beställt VAPIANOs nyhetsbrev kommer vi att behandla ditt namn och din e-postadress om du har gett oss detta under registreringen. Om du är medlem i VAPIANO PEOPLE och har beställt nyhetsbrevet kommer vi att behandla ditt namn och din e-postadress. Efter att du har skickat in registreringsformuläret får du ett bekräftelsemail från oss. Registreringen träder i kraft först när du klickar på länken i den e-post du fått för bekräftelse. Rättslig grund är ditt samtycke enligt artikel 6.1.1 a) GDPR. 

Genom att registrera dig för nyhetsbrevet samtycker du till det faktum att tidpunkten för att öppna länkar på nyhetsbrevet och det innehåll som visas utvärderas och bearbetas så att innehållet av nyhetsbrevet ständigt kan förbättras och anpassas efter dina behov. 

Ibland erbjuder vi även ett deltagande i tävlingar genom anmälan till nyhetsbrevet (se nedan under “Tävlingar”). 

Du kan säga upp din prenumeration av nyhetsbrevet när som helst till exempel via funktionen för avanmälan i PEOPLE programmet, länken för att avsluta prenumerationen som nedtill på varje e-post meddelande, via e-post till people-support@vapiano.de eller per post till Vapiano International Marketing GmbH, Im Zollhafen 2-4, 50678 Köln. Fram till dess att samtycket återkallas är behandling av uppgifterna lagenlig.

KONTAKT

Du kan anmäla dig på vår webbplats www.vapiano-people.com genom “KONTAKT”, e-post till info(at)vapiano.se, per telefon +46 8660 79 20 eller per post till Gå Lugnt Restauranger/Vapiano, Humlegårdsgatan 19b, 114 46 Stockholm

DATASÄKERHET

Genom tekniska och organisatoriska åtgärder ser vi till att så fullständigt som möjligt skydda dina personuppgifter mot oönskad åtkomst. Från vår sida använder vi oss av krypteringsteknik. Din information kommer att överföras från din dator till vår server och vice versa över internet via TLS-kryptering. Du kan se detta genom en grön stängd låssymbol hos adressfältet av din webbläsare och att adressen börjar med .

TÄVLINGAR

Om du beställer vårt nyhetsbrev kan du därmed säkra en chans till vinst i samband med ett tävlingar. De uppgifter du lämnar i samband med tävlingar använder vi uteslutande för att bestämma och kontakta vinnarna (artikel 6.1 b) eller f) GDPR). Vinnarna blir meddelade skriftligt. Vi utesluter all användning av dina uppgifter för reklamändamål. Vi tar bort dessa uppgifter omedelbart efter avslutad tävling, efter att vinsten är överlämnad eller om du invänder mot användningen av dina uppgifter. Om du har vunnit, publicerar vi endast ditt namn genom ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1.1 a) GDPR.

KONTAKTINFORMATION FÖR PERSONUPPGIFTSANSVARIG

VAPIANO, Gå Lugnt Restauranger AB
Humlegårdsgatan 19b
114 46 Stockholm
info(at)vapiano.se
Tel.: +46 (8) 660 79 20

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

VAPIANO förbehåller sig rätten att justera integritetspolicyn med jämna mellanrum för anpassning till de bakomliggande behandlingsprocesserna. Du kommer att bli informerad om ändringar i vår integritetspolicy via webbplatsen, via appen eller med e-post.

2. WEBBPLATS – VAPIANO.SE

Nedan informerar vi dig över databehandlingen på vår hemsida.

LAGRING AV IP-ADRESS

Vi använder den information som vi mottar och lagrar under ditt besök på våra webbplatser för interna ändamål och för att förbättra webbdesignen. Om detta krävs för att försvara sig mot attacker som påverkar vår webbplats funktionalitet (hackerattacker, trojaner, ddos attack, spam) och som säkerhetsåtgärd i den mening som avses har vi i enskilda fall för detta ändamål genom vår internetleverantör tillgång till datorns IP-adress under sju dager enligt § 100 avsnitt 1 telekommunikationslagen. Rättslig grund är artikel 6.1.1 f) GDPR.

ANVÄNDARDATA

När du besöker våra webbsidor lagras så kallade användardata för statistiska ändamål tillfälligt på vår webbserver som ett protokoll för att förbättra kvaliteten på våra webbsidor. Denna datauppsättning består av

 • den sida från vilken filen begärdes,
 • filens namn,
 • datum och klockslag av förfrågan,
 • överförd datamängd,
 • överföringsstatus (fil överförd, fil hittades inte),
 • beskrivning över använd webbläsare,
 • IP-adress från besökaren (så kallade besökslogg), som blir så minimerad att ingen personlig information längre kan återställas. 

Den nämnda datauppsättningen sparas endast anonymt.

När ett e-postmeddelande skickas till oss registreras i vår e-postserver:

 • din IP-adress, med de tre sista siffrorna raderade,
 • till vilket värdnamn på e-postservern och till vilken IP-adress hos VAPIANO e-postmeddelandet skickades till,
 • när anslutningen, sändningen och överföringen ägde rum.

När ett e-postmeddelande är skickat till dig blir värdnamnet och IP-adressen för det sändande systemet registrerat.

När e-postmeddelandet hämtas av dig registreras det från vilken IP-adress hämtningen äger rum.

Vi använder denna information som samlas vid användningen av vår webbplats för att styra och administrera våra system och för att förbättra utformningen av våra webbplatser. Rättslig grund är artikel 6.1.1 f) GDPR. Lagrade data sparas anonymt. Skapandet av personliga användarprofiler är således uteslutet. Uppgifter om personer eller deras personliga beteende samlas inte här.

KONTAKTFORMULÄR

Du har möjlighet att kontakta oss via ett webbformulär. För att använda vårt kontaktformulär behöver vi ditt för- och efternamn, din e-postadress, ditt meddelande och VAPIANO restaurang eller det faktum att frågan berör VAPIANO PEOPLE. Övrig information som adress, postnummer och stad behöver du inte ange. 

Rättslig grund för behandlingen av kund- och PEOPLE-frågor är artikel 6.1.1 b) GDPR, i övrigt gäller artikel 6.1.1 f) GDPR. Frivilliga uppgifter blir bara behandlade genom ditt samtycke enligt artikel 6.1.1 a) GDPR. Dina uppgifter behandlas bara för att svara på din förfrågan eller för återkallande/invändningar och blir slutligen raderat. En överföring till tredje part sker inte.

FRÅGA OM PLATS

När du besöker vår webbplats för första gången har du möjlighet att skicka oss din aktuella plats. Rättslig grund är ditt samtycke enligt artikel 6.1.1 a) GDPR. Du kan ställa in din webbläsare så det skickas med en “Spåra inte” markering vid varje förfrågan så att din användaraktivitet inte förföljs. Så kan det till exempel inträffa att du för varje ny webbläsningsaktivitet ombeds att samtycka till att din plats visas. Om du tillåter att platsen sparas använder vi din plats för att visa dig närmast befintliga VAPIANO restaurang så att du kan spara tid genom att slippa söka. För att bestämma din plats sparar vi IP-adressen om du har tillåtit åtkomst.

Ditt samtycke kan du när som helst återkalla. Fram till dess att samtycket återkallas är behandling av uppgifterna lagenlig. Möjligheterna för deaktivering är beroende av webbläsare. Överföringen av plats kan stängas av i en webbläsare t.ex. genom informationsikonen till vänster om URL-adressen. Information för deaktivering i webbläsaren Firefox kan hittas här. Dessutom bör lokaliseringsfunktionen alltid vara avstängd i dina webbläsarinställningar om du inte vill att din plats ska förmedlas.

RESTAURANG COMFORT FINDER

Under fliken “Restauranger“ hittar du “Restaurant Finder“. Där kan du ange ett postnummer eller en stad, så att du kan se alla närliggande VAPIANO restauranger. Du har också möjlighet att få platsen presenterad genom “Restaurant Finder”. Genom användning av “Restaurant Finder” ger du ditt samtycke till databehandling enligt artikel 6.1.1 a) GDPR. Genom att öppna Google Maps kartmaterial kommer permanenta cookies att ställas in. Du kan ställa in din webbläsare så att den informerar dig om placeringen av cookies. Detta gör att användningen av cookies blir transparent för dig. Genom att öppna kartor från Google Maps kan information om din användning (speciellt datorns IP-adress) överföras till och lagras av Google Inc.-servrar i USA. För vidare behandling av uppgifter genom Google Inc. har VAPIANO inget inflytande. Vi använder inte din information för att skapa en användarprofil över dig.

Om du inte godkänner databehandlingen av Google Inc., ska du inte tillåta åtkomst av din plats eller inaktivera JavaScript-funktionen i din webbläsare. Fram till dess är behandling av uppgifterna lagenlig. Om du vill använda tjänsten finns mer information i användarvillkoren för Google Maps som befinner sig längst ned till höger på Google Maps-kartan. 

COOKIES 

Cookies är små filer som lagras på en besökares hårddisk. Du tillåter att informationen sparas under en viss tid och att besökarens dator identifieras. I vissa fall innehåller cookies endast information om vissa inställningar som inte är personliga. För bättre användarupplevelse och anpassning av webbplatsens sidvisningar använder vi permanenta cookies och så kallade session cookies. Sessionskakor raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Användning av cookies är reglerat enligt artikel 6.1.1 f) GDPR. Du kan ställa in din webbläsare så att den informerar dig om placeringen av cookies. Detta gör att användningen av cookies blir transparent för dig.

Viktigt: Om du helt utesluter användningen av cookies kan du inte logga in som registrerad användare eller registrera för första gången, dvs. användningen inom detta område är då uteslutet. Det är också möjligt att våra webbsidor kanske inte visas optimalt och vissa funktioner tekniskt inte längre är tillgängliga.

GOOGLE ANALYTICS

För behovsanpassning av vår webbplats skapar vi pseudonyma användarprofiler med hjälp av Google Analytics. Google Analytics använder så kallade “cookies”, dvs. textfiler som är lagrade på din dator och som tillåter att din användning av webbplatsen kan analyseras. Den informationen som skapats genom din användning av denna webbplats placeras i en cookie och överförs vanligen till en Google-server i USA för att sparas. Men eftersom vi behandlar IP-adresser anonymt på den här webbplatsen kommer din IP-adress från Google att kortas av inom den Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater enligt avtalet över det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och först därefter förkortas. En lämplig nivå av dataskydd enligt artikel 45.1 GDPR är vald för Googles deltagande av EU-USA:s integritetsskydd. Google kommer att använda denna information åt oss genom att utvärdera din användning av webbplatsen, att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och att ge oss andra tjänster relaterade till din webbplatsaktivitet och internetanvändning. Vi använder Google Analytics, t.ex. för att utvärdera klick från Google AdWords för rent statistiska ändamål. Användningen av Google Analytics sker efter ditt samtycke enligt artikel 6.1.1 a) GDPR. Information om användningen av data från Google finns under

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de  och under

https://www.google.com/policies/privacy/partners/ . 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till skapandet av de pseudonyma användarprofilerna. Till detta finns det flera möjligheter:

1.) Beroende på vilken webbläsare du använder har du möjlighet att installera ett webbläsarplugin som hindrar spårning. 

2.) Du kan förhindra att cookies sparas för att skapa en profil genom motsvarande inställningar av din webbläsare.

3.) Ett annat sätt att avvärja webbanalys via Google Analytics är att sätta en opt-out-cookie som instruerar Google att inte lagra eller använda din information för webbanalys. Observera att webbanalysen för den här lösningen inte kommer att göras bara så länge som en opt-out-cookie är sparad av webbläsaren. 

KNAPPAR FÖR SOCIALA PLATTFORMAR

På vår webbplats använder vi olika sociala medier i form av länkar: Vid sidan av en Facebook länk Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA och en Twitter länk från Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, har vi också en Instagram länk från Instagram, LLC ATTN, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

När du besöker vår webbplats kommer inga uppgifter att skickas till sociala medier. En profilbildning genom tredje part är således utesluten. Vi vill dock inte neka dessa möjligheter till de besökare som vill använda länkar till sociala medier. Därför erbjuder vi dig möjlighet att använda sociala media-länkar på olika platser av vår hemsida. Detta ger dig möjlighet att nå vår sociala media-närvaro via länkar eller innehåll, till exempel inlägg för att dela med andra. Observera att ett klick på den sociala länken har som konsekvens att vissa data kan överföras till operatören av sociala media, t.ex.

 • den öppnade VAPIANO-webbsidan där den sociala länken är placerad,
 • datum och klockslag när länken till socialmedia användes,
 • information om den använda webbläsaren och det använda operativsystemet och
 • din aktuella IP-adress.

Genom att klicka på länken ger du samtycke till databehandling enligt artikel 6.1.1 a) GDPR gentemot leverantören av sociala media. Om du redan är inloggad på sociala media-tjänsten när du klickar på länken har tjänsten också möjlighet att bestämma ditt användarnamn och eventuellt även ditt riktiga namn från ovanstående data. Dessa data kan också behandlas av sociala media-operatörer i länder utanför den Europeiska unionen. Vi har ingen kontroll över omfattningen, naturen och syftet med databehandlingen genom sociala medier. Observera att operatörer av sociala medier är kapabla att skapa anonyma och till och med individualiserade användarprofiler genom att använda ovanstående data.

Ytterligare informationen angående datasäkerhet finns angående Facebook under www.facebook.com/policy.php, angående Twitter under twitter.com/privacy  och för Instagram under help.instagram.com/155833707900388. 

GOOGLE REMARKETING 

Vi använder Cross-Device Remarketingtekniken från Google, så att riktade annonser kan visas på andra webbplatser baserat på ditt besök på vår webbplats. Databehandlingen baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a) GDPR.

HUR FUNGERAR REMARKETING?

När du besöker vår hemsida är det möjligt, att Google läser sparad information från din webbläsare eller enhet (till exempel kan ett så kallat fingeravtryck webbläsaren skapat), utvärdera din IP-adress eller spara en igenkänningsfunktion i form av en liten textfil på din enhet (till exempel en så kallad tredjeparts cookie). Det är också möjligt att Google länkar och lagrar ditt besök på vår webbplats med en eller flera av dessa igenkänningsfunktioner för att visa vår annonsering på andra webbplatser på Internet.

Ovannämnda kännetecken är skapade som en pseudonym och kan användas av Google för att känna igen din enhet på andra webbplatser. Om du till exempel besöker en sida som är en del av Googles Display reklamnätverk (som visar annonser på uppdrag av Google) kan Google känna igen din enhet och webbläsare baserat på ovanstående funktioner.

Vi kan också förse våra webbsidor med så kallade “Remarketing Tags”. Det innebär att vi kan inkludera nyckelord på vår webbplats som innehåller uttalanden om innehållet på den visade sidan (t.ex. produkt- eller tjänstekategorier). Nyckelorden vi använder innehåller ingen personlig eller känslig information. Google tar emot och lagrar dessa sökord till ovanstående igenkänningsfunktioner. Så, om du besöker en sida som vi taggade med en viss produktkategori, lagrar Google den taggen och tilldelar den till dina taggar.

Genom att göra det kan vi använda Google för att annonsera på andra webbplatser som är baserade på de sidor vi besökt. Så om du besöker en annan webbplats som deltar i Googles Display reklamnätverk kan Google använda identifieringsfunktionerna och sökorden som lagrats av igenkänningsfunktionerna för att känna igen och i så fall bestämma vilka annonser som ska visas.

Närmare information och funktionssätt från Google Remarketing teknologier hittar du under www.google.com/policies/technologies/ads/. 

VAD BETYDER CROSS-DEVICE REMARKETING?

Om du registrerar dig för Googles tjänster med egna inloggningsuppgifter eller använder en eller flera av dina egna Googlekonton kan Googles igenkänningsfunktioner kombinera information från olika webbläsare och enheter med varandra. Så när Google har skapat en egen igenkänningsfunktion för den bärbara datorn, skrivbordsdatorn, mobiltelefonen eller surfplattan du använder, kan dessa igenkänningsfunktioner kombineras med varandra så snart du använder eller har använt en Googletjänst med dina inloggningsuppgifter. På detta sätt kan Google målinrikta sina annonskampanjer också till olika typer av enheter. Google gör det dock bara om du tidigare har samtyckt till denna typ av databehandlingen genom Google.

Du har möjlighet att göra inställningar för annonsering. Du kan när som helst invända mot denna annonsform genom att klicka på support.google.com/ads/answer/2662922 deaktivering av personlig reklam. Observera att dessa inställningar möjligtvis inte påverkar alla enheter och webbläsare. Närmare information går att få under support.google.com/ads/answer/2662922.

GOOGLE TAG MANAGER

Vi använder även Google Tag Manager på vår webbplats för att visa personlig, intresse- och platsbaserad onlineannonsering.

Google Tag Manager ger oss möjlighet att styra besökare till vår webbplats genom riktade annonskampanjer av våra produkter som visas på olika webbplatser genom våra marknadsföringskampanjer. Denna form av reklam är anonym. Införandet av reklammaterialet på våra partners webbplatser görs med hjälp av Google Tag Managers baserat på en cookie-teknik (“DoubleClick Cookie”) och ett tidigare besök på vår webbplats. Uppgifterna samlas in och lagras av Google. Våra samarbetspartners får inte information om de data som lagras i cookien. Förutom IP-adressen till den dator som används, lagrar cookien ett ID-nummer som Google använder för att bestämma hur ofta du har besökt vilken webbplats. Förutom IP-adressen kommer inga ytterligare personuppgifter att lagras. Data som lagras i cookien kommer inte att slås samman med annan personlig information för användarprofiler. Rättslig grund för databehandling är ditt samtycke enligt artikel 6.1.1 a) GDPR. Du kan hantera inställningarna för annonsinställningar i hjälpcentret för Google Ads ( support.google.com/ads/answer/7395996 ). Fram till dess att ditt samtycke återkallas är behandling av uppgifterna lagenlig.

KRYPTERING

För att skydda dina uppgifter mot oönskad åtkomst använder vi kryptering på vissa webbsidor. Din information kommer att överföras från din dator till vår server och vice versa över internet med en 128 Bit TLS-kryptering (Transport Layer Security). Du kan se detta genom en grön stängd låssymbol visas i adressfältet hos din webbläsare och att adressen börjar med . Vi använder inte kryptering om du bara utbyter allmänt tillgänglig information med oss.

3. VAPIANO PEOPLE-PROGRAM

ÄNDAMÅL FÖR DATABEHANDLING

VAPIANO behandlar dina personuppgifter som visas i registreringsformuläret,

 • för att skapa ett kundkonto vid registreringen till VAPIANO PEOPLE-programmet,
 • för att du ska kunna deltaga i VAPIANO PEOPLE-programmet i alla deltagande restauranger världen över,
 • för att göra din kundprofil och de erbjudanden som finns på webbplatsen www.vapiano-people.com tillgänglig,
 • för att skicka ett e-post med en födelsedagspresent till din födelsedag,
 • för att hjälpa oss att bättre kunna tillgodose våra kunders behov genom anonyma undersökningar,
 • för att kunna kontakta dig i händelse av frågor som rör ditt kundkonto hos VAPIANO PEOPLE,
 • för att informera dig via e-post om ändringar i denna integritetspolicy, ändringar i villkoren eller av organisatoriska skäl angående ditt VAPIANO PEOPLE-medlemskap,
 • för att kunna identifiera dig i kassan under ett restaurangbesök,
 • för att ge dig ytterligare information om du uttryckligen har begärt tillhörande information från VAPIANO,
 • för att genom VAPIANO sökningen i VAPIANO-appen kunna hitta närmaste VAPIANO-restaurang,
 • för att tillhandahålla betalningsfunktionen, som vi ännu inte kan erbjuda i alla deltagande länder,
 • för att kunna skicka dig vårt nyhetsbrev, om du har beställt det,
 • för att informera dig om kuponger, kommande kampanjer eller specialerbjudanden från VAPIANO,
 • för att meddela dig om tävlingsarrangemang organiserade av VAPIANO PEOPLE såväl som tävlingsvinster,
 • för andra rättsligt tillåtna ändamål.

För genomförandet av PEOPLE-programnamnet behandlas postadressen, födelsedatum (för åldersgräns, eftersom du måste vara över 16), e-postadress, nummer på ditt VAPIANO PEOPLE- medlemskap och lösenord. Den rättsliga grunden är artikel 6.1.1 b) GDPR, vid samtycke artikel 6.1.1 a) GDPR. och i fråga om andra legitima intressen enligt artikel 6.1.1 f) GDPR. Uppgifterna lagras så länge PEOPLE-medlemskapet gäller.

IDENTIFIERING I KASSAN

När du använder VAPIANO PEOPLE-kortet eller VAPIANO-appen under ett restaurangbesök behandlar vi förnamnet i kassan för att identifiering att du är också kortinnehavare eller behörig deltagare.

SAMLA BONUS- ELLER STATUSPOÄNG

När vi samlar bonus- eller statuspoäng behandlar vi genom de deltagande VAPIANO restaurangerna följande uppgifter för interna, statistiska ändamål:

 • Datum och tid för besök,
 • Plats för restaurangen,
 • Total omsättning (sålda produkter och mat),
 • Totalt antal besök,
 • Inlösta bonuspoäng eller födelsedagspresenter.

ANVÄNDNING RUNT OM I VÄRLDEN

För att dra nytta av fördelarna med VAPIANO PEOPLE-programmet eller appen i hela världen i deltagande restauranger, överför VAPIANO – bara så länge det är nödvändigt – för- och efternamn, födelsedatum, poängstatus, PEOPLE-status och e-postadress till de deltagande restaurangerna och de nationella företagen.

SÄKERHET FÖR VAPIANO PEOPLE-KORTET

På VAPIANO PEOPLE-kortet lagras en QR-kod med en pseudonym som deltagarnummer. PEOPLE-poäng eller statuspoäng och personuppgifter som du lämnar till oss lagras uteslutande i systemet, så att inga personuppgifter går förlorade eller blir tillgängliga för tredje part vid förlust av VAPIANO PEOPLE-kortet.

SAMTYCKE ATT ANVÄNDA PEOPLE-PROGRAMMET

Genom att registrera dig för VAPIANO PEOPLE-programmet accepterar du artikel 6.1.1 a) GDPR när man skapar en personlig användarprofil hos VAPIANO International Marketing GmbH (VIM).

För detta ändamål sammanför vi VIM registreringsdata från app anmälningar eller på VAPIANO PEOPLE-webbplatsen med användnings- och transaktionsdata som genereras i VAPIANO- restaurangerna . Om du loggar in med VAPIANO-appen i en av de deltagande VAPIANO-restaurangerna, samlar VIM användningsdata (till exempel mat- och dryckesorder, sparade favoriter, vistelsens längd i restaurangen).

Genom att delta i PEOPLE-programmet ger du oss ditt samtycke enligt artikel 6.1.1 a) GDPR att vi får använda din grundläggande data, eventuella frivilliga uppgifter samt de uppgifter som följer genom användning av din personliga PEOPLE QR kod eller PEOPLE-appen för att optimera vår service för dig. Om du har delgett oss ditt samtycke separat genom cookiebannern under  www.vapiano-takeaway.se använder vi även dessa uppgifter för att till exempel kunna föreslå specialprodukter. Uppgifterna används för att generera premie- och statuspoäng, för att skapa kundundersökningar som ämnar att ytterligare förbättra våra erbjudanden, och för att skicka personanpassad reklam baserad på dina tidigare restaurangbesök, (t.ex. information om produkter eller kampanjer i VAPIANO restauranger) via nyhetsbrev, tryckta meddelanden och in-app meddelanden – förutsatt att du specifikt gett ditt samtycke till detta.

Du kan återkalla detta samtycke när som helst med verkan för framtiden, med följd att du inte längre kan använda PEOPLE-programmet. Dina uppgifter kommer då att bli fullständigt anonymiserade, såvida det inte finns lagliga lagringstider. Fram till dess att samtycket återkallas är behandling av uppgifterna lagenlig. Återkallelsen måste skickas till Vapiano International Marketing GmbH, Im Zollhafen 2-4, 50678 Köln, t.ex. till people-support@vapiano.de . 

4. VAPIANO-APPEN

Vapiano International Marketing GmbH (VIM) tillhandahåller en mobilapp. Med hjälp av appen kan du identifiera dig som en VAPIANO PEOPLE-medlem med den personliga QR koden i den här appen i kassan för den deltagande VAPIANO-restaurangen och kan utnyttja alla funktioner i VAPIANO PEOPLE-programmet utan att använda ditt VAPIANO PEOPLE-medlemskort. Rättslig grund är ett samtycke enligt artikel 6.1.1 a) GDPR (ytterligare information finns i slutet av stycket under punkt 3. VAPIANO PEOPLE).

VAPIANO FINDER

Med appen “Vapiano Finder” kan du hitta närmast belägen VAPIANO-restaurang. För detta behöver vi antingen din GPS positionsdata eller du anger din aktuella plats själv i appen. I båda fallen är den rättsliga grunden samtycke enligt artikel 6.1.1 a) GDPR. Om du har aktiverat platstjänsterna på din mobiltelefon, hanterar VIM dina GPS uppgifter uteslutande för lokalisering av närmaste VAPIANO- restauranger. En rörelseprofil skapas inte från denna data. Genom att deaktivera platstjänsterna kan du göra invändningar mot samtycket. Fram till dess är behandling av uppgifterna lagenlig.

ANVÄNDNING I RESTAURANGEN

För att du ska kunna dra nytta av fördelarna med VAPIANO PEOPLE-programmet, även om det uppstår ett tekniskt problem med din smartphone eller vid begränsad batterikapacitet, lagrar vi ditt förnamn tillsammans med ditt VAPIANO PEOPLE-nummer under ditt restaurang besök och placerar det i kassasystemet. På så sätt förblir uppgifterna kopplade till din person och ditt VAPIANO PEOPLE-konto också under oförutsedda fall. Denna behandling av personuppgifter utgör ett berättigat intresse enligt artikel 6.1.1 a) GDPR, för att kunna erbjuda dig vår service också i det här fallet.

LOGIN UPPGIFTER

När du använder VAPIANO-appen har du möjlighet att vara permanent inloggad. För att göra detta använder VIM eller dess auktoriserade tjänsteleverantörer cookies och annan liknande teknik för att ge dig en snabbare och bättre användarupplevelse. I detta syfte sparas dina åtkomstdata som består av e-postadressen och lösenordet så att du inte behöver skriva in varje gång du öppnar VAPIANO-appen.

5. VAPIANO TAKE AWAY & HOME DELIVERY

På webbplatsen https://www.vapiano-takeaway.se  har du möjlighet att beställa mat och dryck för avhämtning (Take Away). Om du inte är medlem i VAPIANO PEOPLE, kommer dina personuppgifter automatiskt att raderas senast 8 veckor därefter.

Du kan också beställa mat och dryck för hemleverans via www.foodora.se, www.wolt.se , www.ubereats.se  eller www.onlinepizza.se  eller för take away via telefon direkt till restaurangen. Användningen av dessa tjänster och tillhandahållandet av dina uppgifter är frivillig.

För genomförandet av kontraktet med respektive VAPIANO-restaurang kommer enligt artikel 6.1.1 a) GDPR ditt för- och efternamn, adress, födelsedatum, betalningsuppgifter, telefonnummer, e-postadress och ditt personnummer att behandlats.

När din order har blivit mottagen ska VAPIANO (på uppdrag av respektive VAPIANO-restaurang) omgående skicka en bekräftelse på mottagandet av ordern via e-post eller som notifikation i VAPIANO-appen (Kallas härefter “Bekräftelse E-Mail”).

Dina uppgifter kommer att ses av respektive restaurang, leverantörerna och bankerna för betalningsbehandling, samt av VIM för hanteringen av ditt PEOPLE-konto. 

BETALNINGSUPPGIFTER

När du använder betalningsfunktionen på vår webbplats  www.vapiano-takeaway.se behandlar VAPIANO följande personuppgifter:

 • – Användarnamn,
 • – Lösenord,
 • – Kundnummer (People ID),
 • – Betalningsrelaterade uppgifter:
  Namn,
  Adress,
  E-post,

För betalningshantering sänds följande personuppgifter till vår betalningsleverantör, BS Payone GmbH, Lyoner Strasse 9, 60528 Frankfurt am Main (nedan kallad BS Payone GmbH) och där behandlas:

 • Namn,
 • Kreditkortsuppgifter (nummer, utgångsdatum, säkerhetskod),

Om du vill göra en betalning genom PayPal kommer följande personuppgifter för betalningshantering till PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallad PayPal) att skickas och behandlas där:

 • VAPIANO-restaurang, där du har ätit,
 • Belopp som ska betalas,
 • Hänvisning till PayPal kontot

Om du har registrerat ditt PayPal-konto hos VAPIANO, har vi (via PayPal/Braintree) tillgång till din e-postadress för PayPal-kontot

Efter en godkänd auktorisering har BS Payone eller PayPal, rätt att debitera respektive belopp de registrerade betalningsmetoden (kreditkort eller PayPal) hos VAPIANO-people som användaren har uppgivit, för inköp av produkter eller tjänster i en VAPIANO-restaurang. Den rättsliga grunden för dataöverföringen för fakturering är artikel 6.1.1 b) GDPR.

Mer information

SKAPA EN BETALNINGSMETOD

När du skapar en betalningsmetod (t.ex. kreditkortsbetalning eller PayPal) i webshopen genereras och sparas ett så kallat alias för en betalningsmetod (en slumpmässigt genererad, unik sträng). Detta alias skickas till BS Payone GmbH, där det lagras tillsammans med betalningsuppgifterna. Vid kommande betalningar används alias som en “ersättning” för de specifika betalningsdata (t ex kreditkortsnummer) i kommunikationen med BS Payone GmbH, så att inga kortdata behöver överföras varje gång.

BEARBETNING AV BETALNINGSTRANSAKTIONER

Särskilda funktioner för kreditkortbetalningar med Visa och Mastercard

När ett kreditkort skapas för första gången i ansökan överförs kreditkortsuppgifterna (nummer, utgångsdatum, säkerhetskod, namn) direkt från webshopen över HTTPS till BS Payone GmbH. För betalningar behövs inte längre kreditkortsdata, utan bara ovan beskrivet alias används.

Specifik information för PayPal

PayPal drivs av PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg som det ansvariga organet. Om du har valt PayPals betalningsmetoder med betalkort eller kreditkort, för att vidarebehandla din betalning till PayPal, är det nödvändigt att följande personuppgifter överförs till PayPal (Europe) S.á.r.l. & Cie, S.C.A., överförs:

 • VAPIANO-restaurang, där du har ätit,
 • belopp som ska betalas,
 • hänvisning till PayPal kontot.

Om du har registrerat ditt PayPal konto hos VAPIANO, har vi (via PayPal/Braintree) tillgång till din e-postadress för PayPal kontot. 

Mer information om PayPals Integritetspolicy hittar du underhttps://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE . Annars kan du vända dig direkt till PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

6. FACEBOOK WEBBPLATS

Under URL https://de-de.facebook.com/Vapiano/  driver vi den officiella Facebook webbplatsen enligt artikel 6.1 f) GDPR Vi samlar, lagrar eller behandlar inte personliga uppgifter från våra användare på denna webbplats. Dessutom kommer ingen annan behandling av uppgifter att genomföras eller initieras av oss. De uppgifter som du har angivit på vår Facebook webbplats, till exempel kommentarer, videos eller bilder används eller behandlas aldrig av oss för något annat syfte.

Facebook använder så kallade Webtracking metoder på denna webbplats. Tänk på att det inte kan uteslutas att Facebook använder dina profiluppgifter, till exempel för att utvärdera dina vanor, personliga relationer, läggning mm. Vi har ingen inverkan på behandlingen av dina uppgifter genom Facebook. Mer information finns på  https://www.facebook.com/policy.php

Kontakt • FAQ • Jobba hos oss • Nyheter • Allmänna villkor

Depeche AB • 556584-5301 • info@vapiano.se